fredag 28 september 2012

5D - Använd snabbfunktioner för att placera dina broderier

När du har lagt in flera broderier på skärmen så finns det några fina funktioner där du snabbt kan placera om broderierna. I exemplet har jag valt att lägga in några stjärnor som finns under Motif-fliken. Jag valde att klicka på knappen Apply 6 gånger, alla stjärnor placeras då på olika ställen på skärmen.
Sedan gick jag över till fliken Design, det är då bara den sista stjärnan som jag lade in som är markerad. För att kunna använda snabbfunktioner måste de motiv som jag vill ändra placering på vara markerade. Om du vill markera alla finns det ett snabbkommando (ctrl + a) alternativt hittar du det i Edit-menyn. Om du bara vill markera enstaka broderier håller du nere ctrl-knappen och klickar med musen på de broderier som du vill markera.

Bland ikonerna som finns högst upp på skärmen visas alltid ikonen "Centrera i båge", det är en mycket användbar funktion så man vet att broderiet placerar sig i mitten av bågen. Vid sidan av den ikonen finns en liten svart pil. När du klickar på den pilen visas många fler alternativ.

Som du ser i mitt exempel ligger flera broderier utanför bågen, för att enkelt lägga in dem i bågens område klickar du på ikonen "Move into Hoop" (bågen med den blå pilen).

Alla broderier som låg utanför bågens område är nu inflyttade och de som redan var inom det området ligger kvar på samma ställe som förut. Med de andra valen, som visas när du klickar på svarta pilen, kan du välja att placera alla dina broderier högerställt, vänsterställt, från toppen eller från botten.

När du har placerat om dina broderier kanske du vill se till att utrymmet mellan dessa är lika stort. Istället för att då sitta och räkna och "höfta" så finns det en funktion under Designmenyn där du kan välja att "distribuera" ut broderierna horisontell och vertikalt. Mycket smutt funktion :)

Kom ihåg att dessa funktioner, förutom centrera i bågen och flytta in i bågen, bara fungerar när du har två eller flera broderier markerade.

1 kommentar: